Skovlyhuset

Skovlyhuset er en daginstitution beliggende i en eksisterende bygning på omkring 400m2, der er blevet udvidet med en ny tilbygning på omkring 600m2. Men inden byggeriet kunne gå i gang, var der en stor udfordring, der skulle overvindes: en transmissionsledning fra Holte løb lige præcis dér, hvor den nye tilbygning var planlagt. Derfor skulle ledningen omlægges, før byggeriet kunne begynde.

Som rådgivende ingeniørfirma var vores opgave at beregne og dimensionere alle de tekniske installationer inden for vand, varme, afløb, kloak og ventilation til både den eksisterende bygning og den nye tilbygning. Desuden skulle vi lave PI-diagrammer til CTS-entreprenøren, der skulle stå for installationen af det centrale styringssystem til bygningens tekniske installationer.

En særlig udfordring ved dette projekt var at sikre koordineringen mellem Holte Fjernvarme og entreprenøren vedrørende omlægningen af transmissionsledningen. Som eksperter i tekniske installationer var det vores ansvar at sikre, at denne proces blev udført problemfrit og uden forsinkelser.

Endelig var det også vigtigt for os at sikre, at de nye tekniske installationer i tilbygningen blev integreret og tilpasset til de eksisterende installationer i den gamle bygning, så alt fungerede optimalt. Resultatet var en moderne og velfungerende daginstitution, der opfylder alle de nødvendige tekniske krav.