Nyt forsyningsområde i Præstø

Projektoverblik


I 2018-2019 arbejdede Præstø Fjernvarme a.m.b.a. på et projekt, der omfattede udvidelse af deres forsyningsområde og byggemodning for ca. 140 nye husstande. Projektet blev gennemført ved hjælp af underhåndsbud, og den samlede anlægssum var ca. 2,8 mio. kr.

Udfordringen


Præstø Fjernvarme ønskede at udvide deres forsyningsområde og forberede området til byggeri af nye boliger, hvilket krævede en omfattende planlægning og udførelse af ingeniøropgaver,

Løsningen


Luva Consult blev hyret til at udføre følgende opgaver i forbindelse med projektet:

Udarbejdelse af projektforslag iht. varmeforsyningsloven·Udarbejdelse af udbudsprojekt i hovedentreprise·Byggeledelse og tilsyn·Kontrahering·Hydraulisk netanalyse·Renoveringsplan for årene 2018-2039

Resultater


Projektet resulterede i en succesfuld udvidelse af Præstø Fjernvarmes forsyningsområde og byggemodning for ca. 140 nye husstande. Dette blev opnået gennem en grundig planlægning og udførelse af ingeniøropgaver, der sikrede et effektivt og fremtidssikret fjernvarmesystem.