Renovering af Kæret

Projektoverblik


I 2018-2019 udførte Greve Fjernvarme a.m.b.a. en renovering af hoved-/fordelingsledninger og stikledninger i boligområdet Kæret. Projektet omfattede 92 husstande og havde en anlægssum på ca. 5,4 mio. kr.

Udfordringen


Boligområdet Kæret havde behov for en omfattende renovering af fjernvarmeledningerne, som involverede både hoved- og fordelingsledninger samt stikledninger.

Løsningen


Luva Consult blev hyret til at udføre en række opgaver i forbindelse med renoveringen, herunder:

Udarbejdelse af budget og udbudsmateriale·Afholdelse af byggemøder og tilsyn·Kundekontakt og dialog med kommunen vedrørende renovering af fortovsarealer·Kontrahering

Resultater


Projektet resulterede i en succesfuld renovering af fjernvarmeledningerne i boligområdet Haven og Lunden, hvilket sikrede en stabil og effektiv varmeforsyning for de 139 berørte husstande. Dette blev opnået gennem grundig planlægning, projektstyring og koordinering mellem alle involverede parter.