Rammeaftale for EON

Projektoverblik


I perioden 2019-2022 indgik E.ON Danmark A/S en 4-årig rammeaftale, der omfattede udarbejdelse af udbudsmateriale i hovedentreprise for fjernvarme og anlægsarbejder. Rammeaftalen dækkede renoveringsopgaver, udbygningsopgaver og konvertering af gaskunder, og involverede to hovedentreprenører, der arbejdede parallelt med opgaverne.

Udfordringen


E.ON Danmark havde behov for en effektiv og fleksibel rammeaftale, der kunne håndtere forskellige typer af opgaver inden for fjernvarme og anlægsarbejder, herunder renovering af distributionsledninger, stikledninger og udvidelse af forsyningsområdet.

Løsningen


Luva Consult blev hyret til at udføre en række opgaver i forbindelse med rammeaftalen, herunder:

Planlægning og udarbejdelse af budgetter·Projektering og dimensionering·Afholdelse af byggemøder og tilkaldetilsyn·Koordinering med bygherre og entreprenører·Hydrauliske beregninger

Resultater


Gennem den 4-årige rammeaftale blev der succesfuldt gennemført en række projekter inden for fjernvarme og anlægsarbejder, herunder renovering af distributionsledninger, stikledninger og udvidelse af forsyningsområdet. Dette blev opnået gennem effektiv planlægning, projektstyring og koordinering mellem alle involverede parter.