Indmåling og ledningsregistrering

LuVa Consult har i mange år indmålt ledninger for fjernvarmeværker, vandværker og entreprenører. Vi indmålinger, registrerer og indtegner ledningsnettet og lægger ledningerne i LER 2.0.

Indmålingen foretages efter en fast struktur/kodeliste, med indmåling af alle komponenter, afgreninger, ventiler, reduktioner på overkant, terrænkote, samt kote i bunden af ledningsgraven

Ved alle opgaver foretages indmåling og registrering af ledninger med GPS. Vi arbejder med feltudstyr fra Leica, som benytter GNSS (Global Navigation Satellite System) - teknik. (Global Navigation Satellite Systems) er en teknologi, der gør det muligt at opmåle position og afstand med høj nøjagtighed ved hjælp af signaler fra GPS-satellitsystemer. Teknikken medfører, at GPS`en fanger signaler med større styrke fra flere satellitter på een gang og dette gør det muligt at opnå en nøjagtighed på helt ned til 1,5 cm. GPS-modtageren giver derfor den nøjagtighed og pålidelighed, som kræves ved præcisionsmåling.

De registrerede data kan leveres i AutoCAD / GIS i flere filformater – eksempelvis DSFL, Nr1-fil, DWG og DXF.

Alle indmålinger leveres i det europæiske referencesystem ETRS89 (system 32) eller ”system 34”, som er det lokale danske koordinatsystem.

Ler 2.0


Fra den 1. juli 2023 træder nye lovmæssige krav i kraft for ejere af ledningsnettet med henblik på at forebygge skader ved gravearbejde. Når der anmodes om oplysninger om ledninger, skal disse oplysninger leveres indenfor 2 timer og fremlægges for gravearbejdere i et digitalt vektorformat (GML) med større krav til informationens kvalitet.


Læs her

Luva leverer i alle formater


AutoCAD, Shape, DWG, DXF, Nr1-film DSFL..mm

De registrerede data kan leveres i AutoCAD / GIS i flere filformater – eksempelvis DSFL, Nr1-fil, DWG og DXF.


Kontakt os for at høre nærmere - alt er muligt!

Registrer ledningsdata med mobiltelefonen


Field Maps er en mobilapp, der kombinerer kortvisning, dataindsamling og redigering i én enkelt app. Den giver dig mulighed for at indsamle og redigere geografiske data i felten ved hjælp af din smartphone eller tablet.


Læs mere