Boosterpumpe - Fensmark

Projektoverblik


I 2018-2019 arbejdede Fensmark Fjernvarmeværk a.m.b.a. på et projekt, der omfattede ledningsoptimering og etablering af en booster-pumpe med tilhørende hus. Projektet blev gennemført ved hjælp af underhåndsbud, og den samlede anlægssum var ca. 1,5 mio. kr.

Udfordringen


Fensmark Fjernvarmeværk ønskede at optimere deres ledningsnet og etablere en booster-pumpe for at forbedre effektiviteten og driftssikkerheden af deres fjernvarmesystem.

Løsningen


Luva Consult blev hyret til at udføre følgende opgaver i forbindelse med projektet:

Udarbejdelse af budget·Myndighedsbehandling·Hydrauliske beregninger·Projektudarbejdelse

Disse opgaver sikrede, at projektet blev udført korrekt og i overensstemmelse med gældende regler og standarder.

Resultater


Projektet resulterede i en succesfuld ledningsoptimering og etablering af en booster-pumpe med tilhørende hus, hvilket forbedrede effektiviteten og driftssikkerheden af Fensmark Fjernvarmeværks fjernvarmesystem