Ler 2.0

Med vores pakkeløsning kan vi automatisk besvare alle henvendelser om gravearbejde inden for den nye 2-timers frist.


Vi sørger samtidig for, at jeres ledningsdata konverteres til det forbedrede LER 2.0-format!


Kontakt os for at få et tilbud!


Fra den 1. juli 2023 træder nye lovmæssige krav i kraft for ejere af ledningsnettet med henblik på at forebygge skader ved gravearbejde. Når der anmodes om oplysninger om ledninger, skal disse oplysninger leveres indenfor 2 timer og fremlægges for gravearbejdere i et digitalt vektorformat (GML) med større krav til informationens kvalitet.

Hensigten med skiftet til LER 2.0 er at gøre det hurtigere og lettere at give og bruge oplysninger for både ledningsejere og gravearbejdere ved hjælp af standardisering, digitalisering og automatisering af processen. Ledningsejerregistret (LER) hjælper med at mindske antallet af skader ved gravearbejde på nedgravede ledninger i hele landet. LER bidrager desuden til at lette processen for ledningsejere, når de skal udlevere ledningsoplysninger og for gravearbejdere, når de skal planlægge.

Med den nye lovgivning ændres fristen for anmodninger om ledningsoplysninger fra 5 dage til 2 timer.

Med vores pakkeløsning kan vi automatisk besvare alle henvendelser om gravearbejde inden for fristen, og vi sørger samtidig for, at jeres ledningsdata konverteres til det forbedrede LER 2.0-format.