Renovering af Gyvelkæden

Projektoverblik


I 2018-2019 udførte Greve Fjernvarme a.m.b.a. en renovering af hoved-/fordelingsledninger og stikledninger i boligområderne Gyvelkæden og Syrenkæden. Projektet omfattede 62 husstande og involverede både fjernvarme- og vandledninger. Hovedledningerne skulle føres igennem en eksisterende bro. Anlægssummen var ca. 6 mio. kr.

Udfordringen


Renovering af hoved-/fordelingsledninger og stikledninger i boligområderne Gyvelkæden og Syrenkæden involverede en kompleks opgave, hvor hovedledningerne skulle føres igennem en eksisterende bro.

Løsningen


Luva Consult blev hyret til at udføre en række opgaver i forbindelse med renoveringen, herunder:

Udarbejdelse af budget og udbudsmateriale·Byggeledelse og tilsyn·Kontrahering

Resultater


Projektet blev succesfuldt gennemført med renovering af hoved-/fordelingsledninger og stikledninger for de 62 husstande i boligområderne Gyvelkæden og Syrenkæden, og hovedledningerne blev ført igennem den eksisterende bro.