Renovering af Haven og Lunden

Projektoverblik


I 2020-2021 arbejdede Greve Fjernvarme a.m.b.a. på et projekt, der omfattede renovering af fjernvarme hoved-/fordelingsledninger samt stikledninger i boligområdet Haven og Lunden for 139 husstande. Projektet blev gennemført ved hjælp af begrænset licitation, og den samlede anlægssum var ca. 7,1 mio. kr.

Udfordringen


Greve Fjernvarme ønskede at renovere og opgradere deres fjernvarmeledninger i boligområdet for at sikre en stabil og effektiv varmeforsyning for de berørte husstande.

Løsningen


LuvaConsult blev hyret til at udføre en række opgaver i forbindelse med projektet, herunder:

Udarbejdelse af budget·Registrering af kundeinstallationer og udearealer·Udarbejdelse af udbudsmateriale i hovedentreprise·Afholdelse af licitation og kontrahering·Gennemførelse af byggemøder og tilsyn·Udarbejdelse af PSS og afholdelse af sikkerhedsmøder·Kundekontakt, informationsbreve og behandling af klagesager·Møder med vejmyndighederne og tid- og økonomistyring·Overlevering af KS materiale og gennemførelse af afleveringsforretning

Resultater


Projektet resulterede i en succesfuld renovering af fjernvarmeledningerne i boligområdet Haven og Lunden, hvilket sikrede en stabil og effektiv varmeforsyning for de 139 berørte husstande. Dette blev opnået gennem grundig planlægning, projektstyring og koordinering mellem alle involverede parter.