Brøndbyvester Skole

Brøndbyvesterskole har netop gennemgået en omfattende istandsættelse af deres fysik- og sløjdlokaler, som var et samarbejde mellem Brøndby Kommune, MM Arkitekter og Luva Consult. Luva Consult spillede en vigtig rolle i projektet ved at stå for projekteringen af det nye ventilationsanlæg, som skulle overholde BR18 kravene om maksimalt 1000 ppm.

Udover at sikre, at ventilationsanlægget overholdt de nødvendige standarder, var der også fokus på at forbedre sikkerheden og teknikken i de nye faglokaler til håndværk og design for mellemtrinnet.

For at skabe et mere åbent og overskueligt miljø blev alle vægge i faglokalerne fjernet, og der blev i stedet opsat glasvægge, som skabte separate områder til træværksted, tekstilværksted og metalsløjd.

Renoveringen af fysik- og sløjdlokalerne var den første etape af en større istandsættelse af Brøndbyvesterskole, som blev gennemført som en hovedentreprise i 2020-2021.

Med Luvas hjælp er der nu skabt moderne og funktionelle faglokaler til eleverne på Brøndbyvesterskole, der vil give dem en bedre undervisningsoplevelse.