Fjernvarme

Vi udvikler komplette projekter for fjernvarmesystemer, der er skræddersyet til din specifikke situation. Fra planlægning og design til implementering og drift – vi er her for at hjælpe dig hvert skridt på vejen.

For at sikre optimal effektivitet og pålidelighed udfører vi detaljerede hydrauliske beregninger. Disse beregninger er essentielle for at dimensionere rør, pumpestationer og varmevekslere korrekt, samt for at balancere systemet og minimere energitab.

Vi fokuserer på at skabe bæredygtige løsninger, der både er økonomisk fordelagtige og miljøvenlige. Vi analyserer dit nuværende system og foreslår forbedringer, der vil reducere energiforbruget og minimere miljøpåvirkningen.

Vi tilbyder teknisk support og rådgivning under hele projektets forløb – fra idéudvikling til drift. Vi er her for at besvare dine spørgsmål og hjælpe dig med at træffe de rigtige beslutninger for din fjernvarmeløsning.

Vi hjælper dig med at opfylde myndighedskrav og sørger for, at alle nødvendige dokumenter og tilladelser er på plads. Vi er opdaterede på de nyeste regler og retningslinjer og kan derfor sikre, at dit projekt er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Udvalgte fjernvarmeprojekterGaskonvertering - Fensmark Fjernvarme


I 2021/2022 arbejdede Fensmark Fjernvarme med at konvertere gasområder til fjernvarme for 711 husstande, svarende til 8000 MWh/år.


Læs mere

Renovering af fjernvarme - Haven og Lunden


I 2020-2021 arbejdede Greve Fjernvarme a.m.b.a. på et projekt, der omfattede renovering af fjernvarme hoved-/fordelingsledninger samt stikledninger i boligområdet Haven og Lunden for 139 husstande.


Læs mere

Rammeaftale for EON


I perioden 2019-2022 indgik E.ON Danmark A/S en 4-årig rammeaftale, der omfattede udarbejdelse af udbudsmateriale i hovedentreprise for fjernvarme og anlægsarbejder. Læs mere

I 2018-2019 arbejdede Præstø Fjernvarme a.m.b.a. på et projekt, der omfattede udvidelse af deres forsyningsområde og byggemodning for ca. 140 nye husstande.


Læs mere

Renovering i boligområde Kæret


I 2018-2019 udførte Greve Fjernvarme a.m.b.a. en renovering af hoved-/fordelingsledninger og stikledninger i boligområdet Kæret. Projektet omfattede 92 husstande og havde en anlægssum på ca. 5,4 mio. kr.


Læs mere

Nyt forsyningsområde - Præstø


I 2018-2019 arbejdede Præstø Fjernvarme a.m.b.a. på et projekt, der omfattede udvidelse af deres forsyningsområde og byggemodning for ca. 140 nye husstande.


Læs mere

Boosterpumpe - Fensmark Fjernvarme


I 2018-2019 arbejdede Fensmark Fjernvarmeværk a.m.b.a. på et projekt, der omfattede ledningsoptimering og etablering af en booster-pumpe med tilhørende hus.


Læs mere

Renovering - Gyvelkæden


I 2018-2019 udførte Greve Fjernvarme a.m.b.a. en renovering af hoved-/fordelingsledninger og stikledninger i boligområderne Gyvelkæden og Syrenkæden.


Læs mere