Gaskonvertering Fensmark

Projektoverblik


I 2021/2022 arbejdede Fensmark Fjernvarme a.m.b.a. med at konvertere gasområder til fjernvarme for 711 husstande, svarende til 8000 MWh/år. Projektet blev gennemført ved hjælp af en begrænset licitation, og den samlede anlægssum, inklusive opsætning af units, var cirka 32 mio. kr.

Udfordringen


Under projektets udførelse steg antallet af gaskunder med 23-25%. Dette øgede kompleksiteten og kravene til projektets gennemførelse.

Løsningen


LuVa Consult stod for udarbejdelsen af udbudsmaterialet, som indeholdt:

Hydrauliske og statiske

beregninger·Arbejdsbeskrivelser·Tilbudslister·AB 18·Udbudsbrev·Projekttegninger·Gennemgang af ledningstrace·Koordinering med ledningsejere·Møder med Evida og afklaring af krav·Orienteringsbreve og vejledning til gaskunder·Udsendelse af udbudsmateriale og rettelsesblade·Valg af entreprenør·Forhandling med hovedentreprenøren og rørleverandør·Kontraktudarbejdelse

Under projektets udførelse varetog LuVa Consult følgende opgaver:

Afholdelse af byggemøder·Tilkalde tilsyn·Koordinering af gasafkobling·Økonomistyring·Afleveringsforretning

Resultater


Projektet resulterede i en succesfuld konvertering af gasområder til fjernvarme for de oprindelige 711 husstande samt de yderligere 23-25% nye gaskunder. Dette blev opnået gennem effektiv projektstyring, koordinering og samarbejde mellem alle involverede parter.