Arbejdernes Landsbank

Luva Consult har, i samarbejde med entreprenør Allan Villadsen og bygherre Arbejdernes Landsbank, gennemført flere projekter med teknikcentraler i forskellige filialer af arbejdernes Landsbank. Disse projekter har haft til formål at konvertere varmecentralerne fra forskellige kilder til fjernvarme og samtidig optimere energiforbruget i centralerne. Nedenfor er der en kort beskrivelse af de projekter, der er blevet udført.Arbejdernes Landsbank - Panoptikon

Projektet ved Panoptikon gik ud på at konvertere varmecentralen fra damp til fjernvarme og samtidig optimere energiforbruget i centralen. Dette blev opnået ved at reducere antallet af pumper og frekvensomformere samt ved at oprette separate blandesløjfer til radiatorkredsene. Disse tiltag førte til en mere effektiv og økonomisk drift af varmecentralen.Arbejdernes Landsbank - Glostrup

Projektet ved Glostrup handlede om at konvertere varmecentralen fra olie til fjernvarme og dermed reducere bankens CO2-udledning. Der blev foretaget en beregning af den årlige CO2-besparelse ved at skifte til fjernvarme. Udover konverteringen af varmekilden blev der også gennemført en energioptimering af varmecentralen.Arbejdernes Landsbank – Enghave Plads 5 og Falkoner Alle 60

Projekterne i Filialen Enghaveplads 5 og i Falkoner Alle 60 omfattede begge en udskiftning af den eksisterende varmecentral og en energioptimering af den nye varmecentral. Formålet var at forbedre effektiviteten og økonomien i varmecentralen og samtidig reducere bankens miljømæssige påvirkning. varmecentralen og samtidig reducere bankens energiforbrug.Luva Consult har gennemført disse projekter med en fokuseret tilgang på at reducere energiforbruget og påvirke miljøet mindst muligt, samtidig med at de sikrede en effektiv drift af varmecentralerne. Gennem samarbejde med Allan Villadsen entreprenør og Arbejdernes Landsbank som bygherre har Luva Consult bidraget til en mere bæredygtig fremtid for banken og miljøet.